Amatör Telsizci Nasıl Olunur?

-Amatör telsizci olmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlara girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.
-Sınavlar her yıl iki defa yapıldığı gibi ihtiyaç hasıl olması durumunda kurum tarafından belirlenen tarihlerde ve yerlerde de yapılabilir.
-Tüm bu işlemlerdeki tasarruf KEGM’nün yetkisindedir. Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM’nün internet sayfasından duyurulmaktadır.


(1) Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.
Reşit olmayanların Veli/Vasi izni olması gerekmektedir.

(2) Sınav başvuruları sınav tarihinden on iş günü öncesine kadar kabul edilir.
Müracaatçılar A/B sınıfı veya C Sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için sınav tercihi yaparlar.

(3) Amatör Telsizcilik Sınav başvuruları https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile (Online Başvuru İçin tıklayınız) veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.
12 yaşını doldurup 16 yaşından gün almamış adaylar, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler.
“Posta Başvuru Formu”

(4) Sınav başvurusu olarak e-devlet üzerinden yapılan müracaat, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Başvuru formunun Kuruluşa teslim edildiği ya da Kuruluşumuza iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(5) Müracaatçılar, sınava girecekleri yer olarak başvuru formunda belirtilen bölgelerden birini tercih ederler.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden ilan edilir.
Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

-Amatör Telsizcilik sınavını yapma ve belge verilmesi hizmeti yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin, 8 inci bendine göre Haberleşme, Elektrik, Elektronik ve Fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

Yukarıda belirtilen bölümlerden birisini bitiren adaylar sınav başvuru formu ekinde bunu belgelemeleri gerekmektedir. https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılan müracaatlarda, belge dijital tarama yöntemi ile taratılarak, posta ile yapılan müracaatlarda ise adrese gönderme yöntemi uygulanmaktadır.

https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraflarını dijital tarama yöntemi ile, posta yolu ile sınav başvurusu yapan adaylar ise bir adet vesikalık fotoğraflarını adrese gönderim yöntemi ile göndereceklerdir.

https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapan adaylar “ön kayıt işleminiz tamamlanmıştır” ibaresinden sonra, sınav giriş ücretini TC kimlik numarası ile herhangi bir Vakıflar Bankası şubesi üzerinden yatıracaklardır. Bu işlemden sonra adaylara, sınav başvurularının kabul veya ret edildiğine dair e-mail ve/veya SMS ile bilgi mesajı gönderilecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar ise https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları, söz konusu formu postaya vermeden önce sınav giriş ücretini ödemek için, aşağıdaki irtibat numaralarından kayıt numarası almaları ve her hangi bir Vakıflar Bankası şubesine TC kimlik numarasını belirterek, sınava giriş ücretini ödemeleri, başvuru formu ile ödendi makbuzunu aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

ADAY SINAV ÜCRETİ: 115 TL
ÖĞRENCİ ve ENGELLİ ADAY SINAV ÜCRETİ:
ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI İLE GAZİ EŞ VE ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULACAKTIR.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Amatör Telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır.

A Sınıfı Belgesi: Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz ve Cihaz Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler Kanunu’nun 21. Maddesinin Tablo-25’inde A sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

B Sınıfı Belgesi: Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz ve Cihaz Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler Kanunu’nun 21. Maddesinin Tablo-25’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

C Sınıfı Belgesi: Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz ve Cihaz Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler Kanunu’nun 21. Maddesinin Tablo-25’inde A sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı,
C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav seçmeli 50 sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır.
Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez.
Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

 

Amatör Telsizcilik Sınavında başarılı olanların, adınıza Amatör Telsizcilik Belgesi düzenlenebilmesi için;

1) Yazılı başvuru. (Örnek dilekçe için tıklayınız.)
2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
3) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
4) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı
5) Amatör telsizcilik belge ücretini yatırmak için; Herhangi bir Vakıflar Bankası şubesine, TC. kimlik numarasını belirterek ücretin yatırılması.
6) 18 Yaşından küçük olanlarda veli yada vasi oluru
7) İrtibat telefonu ile İkamet adresi beyanı gerekmektedir
8) Eski belgesi olan amatör telsizciler belgesini kuruma iade etmek zorundadır.

Not: Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan adaylar belgelerini almak için en geç bir yıl içerisinde Telsiz İşletme Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur.

(Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)

Posta yolu ile yapılan başvurular için adres:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
Telsiz İşletme Müdürlüğü, Ruhsat ve Amatör Telsizcilik Şube Müdürlüğü
Beşyol Mah. İnönü Cad. No:3/1
34295 Sefaköy / İSTANBUL

İRTİBAT:
Telefon: 0212 580 98 98 / Dahili: 133
Telefon: 0216 531 40 00 / Dahili: 5133 – 5145 – 5141
Fax: 0212 579 76 25
E-Posta: amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr