AMATÖR TELSİZCİLİK NEDİR?

Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin sadece kişisel istek ve çaba ile radyo ve haberleşme tekniği alanında kişinin kendisini yetiştirmeye yönelik olarak, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklere bağlı kalmak şartıyla gösterdiği etkinliklerin tümüne birden Radyo Amatörlüğü veya Amatör Telsizcilik, bu etkinlikleri yürütmeye uygun olduğunun belirlenmesi sonucunda kendilerine amatör telsizcilik belgesi verilmiş olan kişilere de Radyo Amatörü veya Amatör Telsizci denir.


Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere bizim hobimiz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de lisans alınarak yürütülmesi mümkün olan bir uğraşı alanını kapsamaktadır.

Bu yüzden;
1. Amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilere radyo amatörü denmez.
2. Radyo amatörü olmayan kişilerin yaptıkları hiçbir telsiz haberleşmesi amatör telsizcilik çerçevesine girmez.